Medlem
Golfglädje
Kontakta oss
Kommittéer »
Regler »
Medlemsansökan »
Tävlingskalender
Klubbmästare
Nyheter
Historia
Samarbetsklubbar
Facebook
Historia Skriv ut
Det första spadtaget togs den 7 februari 1989 och banan invigdes den 4 augusti 1990.

Området är rikt på fornlämningar, vilket visar att här har varit bebott under alla perioder av förhistorien.

Åtta bronsåldersgravar, varav två överplöjda, samt en skålgropsförekomst är registrerade i fornlämningsregistret. En noggrann inventering utfördes innan schaktningsarbetena påbörjades.

Flera koncentrationer med flintavslag och flintspån samt en tidigare ej registrerad hög hittades. Vid artonde hålets tee påträffades en husgrund. Mycket sot och kol i boningsdelen tyder på att huset brunnit.