Tävlingskalendern

Vintertävlingar


Vintergolfen 2017-2018
Startar
Tisdagen den 14 nov.
Polargolfen
Startar
Lördagen den 18 nov.

Samling kl 9:30
Lottning kl 9:45
Kanonstart kl 10:00
Startavgift 40:-
I Pdf-filen finner ni vintertävkingarnas regler
Välkommen till en trevlig gemenskap.
Out of Bounds (Regel 27)
Vid spel på hål 1, hål 6 och hål 18 är en boll som passerat vägen, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.

Onormala markförhållanden (Regel 25:1)
a) Skador i bunker som blottade stenar, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten.
b) Planteringsgropar innehållande träflis.

Pluggad boll (25:2)
Lättnad utökas till att gälla hela spelfältet. Undantag: En spelare får ej ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i en torvad bunkerskant, se sidan 136 i regelboken.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24)
Om ett träd eller buske, identifierat med stödpinne eller orange markering, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas enligt Regel 24:2b.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24)
Stenar i bunker betraktas som flyttbara hindrande föremål Regel 24:1 är tillämplig. Alla gulsvarta 150 m pinnar som markerar avståndet till mitten av green är flyttbara hindrande föremål. Får även lyftas när de stör spelaren (mental interference) eller spellinjen (line of sight).

Boll som oavsiktligt rubbas på green (regel 18-2, 18-3, 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motståndare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på greenen och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbas av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätning (Regel14:3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindhastighet m m) bryter spelaren mot Regel 14:3

Organisk del av banan (Regel 13)
Stengärdesgårdar/stenmurar och rester av dylikt är organiska delar av banan. (Ej fri lättnad) vilket medför att bollen spelas som den ligger eller förklaras ospelbar (Regel28)

Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.
Lokala regler för Bjäre Golfklubb 2017
Godkända av Skånes Golfförbund 07-05-2017
Lokala regler Stäng
Lokala regler för Bjäre Golfklubb 2017
Godkända av Skånes Golfförbund 07-05-2017


Out of Bounds (Regel 27)
Vid spel på hål 1, hål 6 och hål 18 är en boll som passerat vägen, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.

Onormala markförhållanden (Regel 25:1)
a) Skador i bunker som blottade stenar, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten.
b) Planteringsgropar innehållande träflis.

Pluggad boll (25:2)
Lättnad utökas till att gälla hela spelfältet. Undantag: En spelare får ej ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i en torvad bunkerskant, se sidan 136 i regelboken.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24)
Om ett träd eller buske, identifierat med stödpinne eller orange markering, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas enligt Regel 24:2b.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24)
Stenar i bunker betraktas som flyttbara hindrande föremål Regel 24:1 är tillämplig. Alla gulsvarta 150 m pinnar som markerar avståndet till mitten av green är flyttbara hindrande föremål. Får även lyftas när de stör spelaren (mental interference) eller spellinjen (line of sight).

Boll som oavsiktligt rubbas på green (regel 18-2, 18-3, 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motståndare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på greenen och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbas av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätning (Regel14:3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindhastighet m m) bryter spelaren mot Regel 14:3

Organisk del av banan (Regel 13)
Stengärdesgårdar/stenmurar och rester av dylikt är organiska delar av banan. (Ej fri lättnad) vilket medför att bollen spelas som den ligger eller förklaras ospelbar (Regel28)

Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.
Klubbens tävlingar är öppna för spelare med officiellt handicap från erkänd golfklubb om inte annat anges.

Anmälan till tävling kan göras på "Min Golf" www.golf.se eller via terminalen i receptionen.
Anmälningstiden går ut tre dagar före tävling kl 12.00
Startlistan anslås på golf.se senast dagen före tävling.
Önskemål om starttider kommer i mån av tid att beaktas.

Uteblivande
Sjukdom/skada ska rapporteras senast 1 timme före första start
Vid uteblivande från tävling utan giltigt skäl debiteras anmälningsavgift, som skall erläggas före nästa tävlingsstart.

Handicap
Det är spelarens skyldighet att aktuell handicap finns registrerad i GIT.

Klassindelningar
Klassindelning (om inget annat anges)
A-klassen 0 - 15,4
B-klassen 15,5 - 36,0
Samt klubb hcp 37 - 54 när sådan finns

Anmälningsavgifter
(om inget annat anges)
Singelspel 80:- kr.
Parspel 160:- kr.

Anmälningsavgiften skall erläggas senast 15 minuter före utsatt starttid. Tävlingskommittén förbehåller sig rätt till ändringar i tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser.
Golfbil/Läkarintyg
Under tävling krävs att läkarintyg uppvisas för att köra golfbil. Detta ska göras i samband med att anmälningsavgiften erläggs.
.
Regler
"Regler för Golfspel 2016-, SGF:s Spel- och tävlingshandbok" gäller
Eventuella tvister/regelbrott skall framföras till och avgöras av tävlingsledningen
Övningsspel på banan är inte tillåtet på tävlingsdagen.
Det är inte tillåtet att inta alkohol i samband med tävlingsspel
Hundar får inte medtas vid tävlingsspel
Avståndsmätare som enbart mäter avstånd tillåtes vid samtliga tävlingar

Tee
Om inget annat anges spelar herrar från tee 55 och damer från tee 48
Herrar 75 samt damer 70 har rätt att välja tee

Prisutdelning sker direkt efter tävlingens slut om inte annat anges.
Priser ska hämtas personligen i annat fall går de vidare i prislistan
För att vara delaktig i prisbordet krävs att man har EGA Tävlingshandicap.
Tävlings Bestämmelser Stäng
Klubbens tävlingar är öppna för spelare med officiellt handicap från erkänd golfklubb om inte annat anges.

Anmälan till tävling kan göras på "Min Golf" www.golf.se eller via terminalen i receptionen.
Anmälningstiden går ut tre dagar före tävling kl 12.00
Startlistan anslås på golf.se senast dagen före tävling.
Önskemål om starttider kommer i mån av tid att beaktas.

Uteblivande
Sjukdom/skada ska rapporteras senast 1 timme före första start
Vid uteblivande från tävling utan giltigt skäl debiteras anmälningsavgift, som skall erläggas före nästa tävlingsstart.

Handicap
Det är spelarens skyldighet att aktuell handicap finns registrerad i GIT.

Klassindelningar
Klassindelning (om inget annat anges)
A-klassen 0 - 15,4
B-klassen 15,5 - 36,0
Samt klubb hcp 37 - 54 när sådan finns

Anmälningsavgifter
(om inget annat anges)
Singelspel 80:- kr.
Parspel 160:- kr.

Anmälningsavgiften skall erläggas senast 15 minuter före utsatt starttid. Tävlingskommittén förbehåller sig rätt till ändringar i tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser.
Golfbil/Läkarintyg
Under tävling krävs att läkarintyg uppvisas för att köra golfbil. Detta ska göras i samband med att anmälningsavgiften erläggs.
.
Regler
"Regler för Golfspel 2016-, SGF:s Spel- och tävlingshandbok" gäller
Eventuella tvister/regelbrott skall framföras till och avgöras av tävlingsledningen
Övningsspel på banan är inte tillåtet på tävlingsdagen.
Det är inte tillåtet att inta alkohol i samband med tävlingsspel
Hundar får inte medtas vid tävlingsspel
Avståndsmätare som enbart mäter avstånd tillåtes vid samtliga tävlingar

Tee
Om inget annat anges spelar herrar från tee 55 och damer från tee 48
Herrar 75 samt damer 70 har rätt att välja tee

Prisutdelning sker direkt efter tävlingens slut om inte annat anges.
Priser ska hämtas personligen i annat fall går de vidare i prislistan
För att vara delaktig i prisbordet krävs att man har EGA Tävlingshandicap.


Tävlingskalendern
Reception/Shop
Under Januari öppet tisdagar, torsdagar och fredagar 09-13!
Tel: +46 431 36 10 53, info@bjaregolfklubb.se
Salomon Krog
Öppnar igen den 7/2-2018
Tel: +46 431 36 11 35, krogen@bjaregolfklubb.se
Sociala medier
Appar
Hjärtstartare
Hjärtstartare finns i receptionen
Akutnummer 070 942 75 97
Reception/Shop
Tel: +46 431 36 10 53
Krogen
Tel: +46 431 36 11 35